SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

Ogłoszenia

 

31Października2022
CENZIN sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dot. „Wykonania prac budowalno-instalacyjno-adaptacyjnych w siedzibie CENZIN sp. z o.o. przy ul. Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie”. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w pkt 3.10 niniejszego zapytania ofertowego.
30Grudnia2021
Cenzin sp. z o.o. uczestniczył w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych" dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00. Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowym Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim.
16Listopada2021
Informacje na temat oferty Cenzin sp. z o.o. dotyczącej ozonowania pomieszczeń i flot pojazdów znajdują się w załączonej ulotce. Zapraszamy do współpracy!   Kontakt: tel. 669 - 690 - 124, 669 - 690 - 331, e-mail: cenzin@cenzin.com