SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

Ogłoszenia

 

20Maja2024
Niniejszym informujemy o prowadzonym przez CENZIN sp. z o.o. postępowaniu zakupowym na ,,Wykonanie projektu oraz zabudowy stoiska CENZIN sp. z o.o. na targach InnoTrans 2024”. Niezbędna dokumentacja, w tym załączniki i pliki graficzne dostępne są na platformie zakupowej PGZ eB2B - Postępowanie CEN/WNW-000001 - Wykonanie projektu oraz zabudowy stoiska CENZIN sp. z o.o. na targach InnoTrans 2024 (grupapgz.pl), za pośrednictwem której należy również złożyć stosowną ofertę.
2Kwietnia2024
W załączeniu Plan połączenia spółek kapitałowych CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) oraz Rondo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)
25Lipca2023
CENZIN sp. z o.o., w swojej ponad 80-letniej historii, zawsze kierowała się wartościami i standardami etycznymi, przejrzystością i uczciwością, które były i są fundamentem naszej działalności.   W dniu 25 lipca 2023 roku, Uchwałą Zarządu CENZIN sp. z o.o., nr 74/2023, wprowadzony został w spółce Kodeks Etyki PGZ S.A.   Postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki to kluczowy element działalności CENZIN sp. z o.o. Buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań wśród pracowników oraz w zewnętrznym otoczeniu biznesowym. Dzięki określonemu systemowi wartości firma jest przewidywalna i wiarygodna zarówno dla swoich pracowników jak i partnerów, klientów oraz konkurencji. Ma to szczególne znaczenie w stale zmieniającym się otoczeniu.   Przyjęte standardy określają CENZIN sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego.
16Lutego2023
Cenzin sp. z o.o. bierze udział w projekcie „UWE - USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe", dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18. Wartość projektu 6 900 599,29 zł. Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2023 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe.
27Stycznia2023
CENZIN sp. z o.o. oferuje możliwość wynajmu powierzchni biurowych, odpowiednio: 170 m2 na 4p., 390 m2 na 3p., 65 m2 na parterze budynku przy ul. Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie. Przedmiotowe powierzchnie stanowią wydzielone strefy. Poszczególne pomieszczenia są umeblowane, klimatyzowane oraz wyposażone w okna uchylne. Budynek CENZIN zlokalizowany jest na Dolnym Mokotowie poza strefą płatnego parkowania, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską. Czynsz najmu: 45 - 55 zł netto/m2 plus koszty eksploatacyjne.   Zapraszamy na wizję lokalną. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Paweł Osiecki, tel. 691 023 563, e-mail p.osieckicenzin.com Marek Mielnicki tel. 609 612 360, e-mail m.mielnickicenzin.com     Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
31Października2022
CENZIN sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dot. „Wykonania prac budowalno-instalacyjno-adaptacyjnych w siedzibie CENZIN sp. z o.o. przy ul. Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie”. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w pkt 3.10 niniejszego zapytania ofertowego.
30Grudnia2021
Cenzin sp. z o.o. uczestniczył w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych" dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00. Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowym Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim.
16Listopada2021
Informacje na temat oferty Cenzin sp. z o.o. dotyczącej ozonowania pomieszczeń i flot pojazdów znajdują się w załączonej ulotce. Zapraszamy do współpracy!   Kontakt: tel. 669 - 690 - 124, 669 - 690 - 331, e-mail: cenzin@cenzin.com