SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

O firmie

 
O Firmie
Historia
Władze Spółki
Certyfikaty
Udziałowcy
Kodeks Etyki

CENZIN to znana i­ ceniona polska firma handlowa, działająca na międzynarodowym rynku obrotu bronią, sprzętem specjalnym. Specjalizuje się również w­ dostawach części zamiennych, usług serwisowych oraz transferze specjalistycznych technologii i ­”know-how”.

CENZIN, będąc spółką Skarbu Państwa, ma bezpośrednie wsparcie Polskiego Rządu, reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Firma współpracuje z renomowanymi polskimi przedsiębiorstwami sektora obronnego i dzięki temu jest czołowym eksporterem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych i służb mundurowych wielu krajów świata.

CENZIN jest jednocześnie importerem najwyższej jakości broni, rozwiązań technologicznych i sprzętu specjalnego, dedykowanego jednostkom i służbom podległym MON, MSWiA oraz innym koncesjonowanym odbiorcom w Polsce.

Spółka realizuje również eksport oraz import specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora kolejowego i przemysłowego.

CENZIN jest członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jednego z liderów rynku zbrojeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Historia

CENZIN jest bezpośrednim sukcesorem spółki SEPEWE, założonej w 1926 roku, która przed II wojną światową realizowała eksport sprzętu i wyposażenia wojskowego do ponad 40 krajów świata, a następnie Centralnego Zarządu Inżynierii, który w latach 1950-1989 z ramienia polskiego rządu prowadził działalność handlową w zakresie międzynarodowego obrotu specjalnego.

Dlatego też CENZIN jest uznawany za najstarszą i najbardziej doświadczoną polską firmę zajmującą się obrotem specjalnym, działającą na międzynarodowym rynku zbrojeniowym od ponad 90 lat.

CENZIN sp. z o.o., jako podmiot prawa handlowego, w pełni autoryzowany przez Rząd RP do działań w zakresie eksportu i importu sprzętu specjalnego, istnieje od 15 maja 1990 roku.

Od roku 2015 spółka jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, przedsiębiorstwa konsolidującego ponad 60 polskich firm sektora obronnego.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Robert WardakPrezes Zarządu

Mateusz Mroz Członek Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Łukasz Kudlicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Ryszka Członek Rady Nadzorczej
Marcin Wawrzyniak Członek Rady Nadzorczej
Radosław Sosnowski Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Dolecki Członek Rady Nadzorczej
Eryk Piaskowski Członek Rady Nadzorczej

Certyfikaty

CENZIN, jako firma specjalizująca się w krajowym oraz międzynarodowym obrocie bronią i sprzętem specjalnym, realizuje swoje statutowe zadania poprzez zarządzanie jakością według norm ISO i AQAP, stosując także przepisy prawa polskiego, dotyczącego Wewnętrznego Systemu Kontroli.

CENZIN posiada certyfikaty potwierdzające, że system zarządzania jakością/QMS spełnia wymagania ISO 9001:2015, oraz AQAP 2110:2016.
Gwarantują one pełną transparentność i najwyższe standardy funkcjonowania zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.

Udziałowcy

Ponad 70% udziałów CENZIN należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pozostałe udziały należą do 19 czołowych firm z polskiego sektora zbrojeniowego.

Shares
Flag Jednocześnie CENZIN, będąc Spółką Skarbu Państwa, może liczyć na bezpośrednie wsparcie Polskiego Rządu, reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Kodeks Etyki

CENZIN sp. z o.o., w swojej ponad 80-letniej historii, zawsze kierowała się wartościami i standardami etycznymi, przejrzystością i uczciwością, które były i są fundamentem naszej działalności.

W dniu 11 stycznia 2017 roku, Uchwałą Zarządu CENZIN sp. z o.o., nr 5/2017, wprowadzony został w spółce Kodeks Etyki PGZ S.A.

Postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki to kluczowy element działalności CENZIN sp. z o.o. Buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań wśród pracowników oraz w zewnętrznym otoczeniu biznesowym. Dzięki określonemu systemowi wartości firma jest przewidywalna i wiarygodna zarówno dla swoich pracowników jak i partnerów, klientów oraz konkurencji. Ma to szczególne znaczenie w stale zmieniającym się otoczeniu.

Przyjęte standardy określają CENZIN sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego.

PGZ Kodeks Etyki