SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 
Ogłoszenia
31.10.2022

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO „Wykonania prac budowalno-instalacyjno-adaptacyjnych w siedzibie CENZIN sp. z o.o. przy ul. Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie”

CENZIN sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dot. Wykonania prac budowalno-instalacyjno-adaptacyjnych w siedzibie CENZIN sp. z o.o. przy ul. Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie”.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w pkt 3.10 niniejszego zapytania ofertowego.

Informacja dla uczestników postępowania na wykonanie prac budowlano-instalacyjno-adaptacyjnych w siedzibie CENZIN sp. z o.o..pdf
informacja dla uczestników postępowania - 16.01.2023.pdf
informacja dla uczestników postępowania - 13.04.2023.pdf
informacja dla uczestników postępowania - 30.03.2023.pdf
informacja dla uczestników postępowania - 06.04.2023.pdf
informacja do uczestników postępowania - 06.06.2023.pdf
brama rolowana TGT.pdf
informacja dla uczestników postepowania - 19.12.2022.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - umowa o zachowaniu poufności.pdf
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy.pdf