SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie CENZIN sp. z o.o. (dalej jako „Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.cenzin.com jest CENZIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-957) przy ulicy Czerniakowskiej 81/83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026372, NIP 526-025-11-96, której kapitał zakładowy wynosi 980 000,00 zł, w całości opłacony, adres elektroniczny: www.cenzin.com (dalej jako: „CENZIN”).

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu CENZIN oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang.cookies) to małe pliki zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy otwierasz różne strony WWW w Internecie.

Plik cookie zazwyczaj zawiera:

 • podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW, z której pochodzi: nazwa domeny lub subdomeny
 • unikalną nazwę cookie dla stromy, która je ustawiła,
 • „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na Twoim komputerze, ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw.cookie sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
 • przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW.

 

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.
 • rejestrować strony odwiedzane przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień w sposobie nawigacji strony.

 

CENZIN używa Google Analytics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających Serwis, aby dokonać ulepszeń zgodnie z wymaganiami i preferencjami odwiedzających.

Google Analitics jest stroną gromadzącą informacje o stronach www, które są odwiedzane, o czasie jaki jest spędzany na poszczególnych stronach, sposobach wejścia na daną stronę i o tym jakie były kolejne wybory. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego itp. oraz nie dzielą się posiadanymi informacjami. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności Google wejdź na stronę:

Google – https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

CENZIN sp. z o.o. korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

 

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzane są dane osobowe w ramach Serwisu?

CENZIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-957) przy ulicy Czerniakowskiej 81/83, informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pani Agnieszka Liberadzka, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • adres: adres siedziby CENZIN sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • adres email: iod@cenzin.com

 

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług CENZIN. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług CENZIN oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług CENZIN Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Twoje dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych CENZIN pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług CENZIN w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych CENZIN oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes CENZIN). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług CENZIN jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.