21 sierpnia, 2017

O Firmie

CENZIN sp. z o. o. to znana i ceniona polska firma handlowa działająca na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym. Jest czołowym eksporterem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych, policji, służb mundurowych i jednostek specjalnych wielu krajów świata. Oferuje również eksport specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora przemysłu kolejowego. CENZIN jest także dostawcą rozwiązań technologicznych i najwyższej jakości sprzętu specjalnego dedykowanego Polskim Siłom Zbrojnym i służbom podległym MSWiA, w tym policji jak i innym koncesjonowanym, krajowym odbiorcom instytucjonalnym.

CENZIN wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A

Historia

CENZIN wywodzi się z założonej w 1926 roku spółki SEPEWE, która przed II wojną światową sprzedawała sprzęt wojskowy polskich producentów do ponad 40 krajów świata, a także Centralnego Zarządu Inżynierii, który w latach 1950-1989 był usytuowany w strukturach Ministerstwa Handlu Zagranicznego, a następnie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i prowadził działalność handlową związaną z międzynarodowym obrotem sprzętem uzbrojenia. Dlatego też CENZIN jest uznawany za najstarszą polską firmę zajmującą się handlem bronią i obrotem specjalnym działającą na międzynarodowym rynku zbrojeniowym od ponad 90 lat.

W obecnej formie prawnej CENZIN istnieje od 15 maja 1990 roku. W ramach struktury organizacyjnej i właścicielskiej CENZIN należał do grup kapitałowych sektora obronnego (Bumar i PHO), a od 2015 roku jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, przedsiębiorstwa konsolidującego 64 polskie firmy przemysłu obronnego.

Zarząd

Robert Wardak


Prezes Zarządu

Robert Wardak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów „Corporate Finance” w College of Business Administration na uniwersytecie stanowym Wisconsin. Był również uczestnikiem szkoleń z zakresu controlingu między innymi “Emerging Trendsin Internal Audit” w Institute of Internal Auditors, Madison, Wisconsin.
Posiada trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, w tym od ponad dziesięciu lat na stanowiskach menadżerskich. W trakcie swej kariery zawodowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu RUCH S.A. w restrukturyzacji i Członka Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Narodowym Banku Polskim odpowiadając między innymi za bezpośredni nadzór nad zamówieniami publicznymi dla Centrali NBP, Generalnym Inspektoracie Celnym, Najwyższej Izbie Kontroli oraz Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Robert Wardak posiada ponadto kompetencje w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym, usprawniania procesów oraz konsolidacji organizacji.

Jarosław Żurawski


Członek Zarządu ds. finansowych 

Jarosław Żurawski jest ekonomistą i managerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami zdobytym m.in. w największych polskich przedsiębiorstwach t.j. PKN ORLEN S.A. i PESA S.A. W trakcie swej kariery zawodowej odpowiadał za zarządzanie obszarami finansów, controllingu i księgowości, w tym tworzenia i operacjonalizacji strategii finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie reorganizacji działania spółek, usprawniania procesów, implementacji systemów ERP oraz narzędzi raportowych klasy BI. Jarosław Żurawski ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin Univeristy in Columbus. Ponadto, był uczestnikiem szkoleń z zakresu zarządzania m.in. w Kellogg School of Management.

Rada Nadzorcza

Agnieszka Kozłowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Zając – Członek Ray Nadzorczej

Marek Ryszka – Członek Rady Nadzorczej

Artur Gorzelak – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Udziałowcy

Ponad 70% udziałów CENZIN należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pozostałe udziały należą do 19 czołowych firm z polskiego sektora zbrojeniowego.

Kodeks Etyki

CENZIN sp. z o.o., w swojej ponad 80-letniej historii, zawsze kierowała się wartościami i standardami etycznymi, przejrzystością i uczciwością, które były i są fundamentem naszej działalności.

W dniu 11 stycznia 2017 roku, Uchwałą Zarządu CENZIN sp. z o.o., nr 5/2017, wprowadzony został w spółce Kodeks Etyki PGZ S.A.

Postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki to kluczowy element działalności CENZIN sp. z o.o. Buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań wśród pracowników oraz w zewnętrznym otoczeniu biznesowym. Dzięki określonemu systemowi wartości firma jest przewidywalna i wiarygodna zarówno dla swoich pracowników jak i partnerów, klientów oraz konkurencji. Ma to szczególne znaczenie w stale zmieniającym się otoczeniu.

Przyjęte standardy określają CENZIN sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego.

Certyfikaty

CENZIN, jako firma specjalizująca się w obrocie bronią i sprzętem specjalnym oraz zajmująca się eksportem i importem specjalistycznego sprzętu i usług, realizuje zadania statutowe poprzez zarządzanie jakością według norm ISO i AQAP, a także zastosowanie przepisów prawa polskiego dotyczącego Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Realizujemy obrót wyłącznie na  podstawie obowiązujących przepisów i stosownych zezwoleń. Wszelkie transakcje prowadzone są wyłącznie z kontrahentami, wobec których nie ma podejrzeń o rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i obrót niezgodny z przepisami międzynarodowymi.

Kierujemy się zasadą, że zyski nie mogą być osiągane wbrew polityce kontroli eksportu Państwa.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty potwierdzające wysokie standardy działania spółki:

Polityka informacyjna

Kodeks postępowania

CENZIN działa zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., która w trakcie prowadzonej działalności przestrzega najwyższych standardów.

W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją, stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Dzięki przyjętym standardom budujemy zaufanie do Grupy i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień.

Przestrzegamy wszystkich wymagań prawnych, dobrych praktyk oraz spełniamy oczekiwania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa. Wdrażamy międzynarodowe standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Scroll Up