Sierpień 21, 2017

O Firmie

CENZIN jest najstarszą  polską firmą handlową działającą na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym oraz czołowym eksporterem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych, policji, służb mundurowych i jednostek specjalnych wielu krajów świata.

CENZIN oferuje również eksport specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora przemysłu kolejowego oraz jest dostawcą rozwiązań technologicznych i importerem najwyższej jakości sprzętu specjalnego dla Wojska Polskiego, jednostek specjalnych i służb podległych MSWiA, w tym policji oraz innych koncesjonowanych, krajowych odbiorców.

CENZIN współpracuje ściśle z renomowanymi Polskimi producentami i posiada ich pełną autoryzację do oferowania wysokiej jakości produktów specjalnych na rynkach międzynarodowych.

Dla podmiotów nie posiadających wdrożonego Wewnętrznego Systemu Kontroli, CENZIN oferuje usługi w zakresie eksportu i importu towarów znajdujących się na listach kontrolnych związanych z ustawą z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

CENZIN wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednej z czołowych grup zbrojeniowych w Europie centralnej i wschodniej.

Historia

CENZIN wywodzi się z założonej w 1926 roku spółki SEPEWE, która przed II wojną światową sprzedawała sprzęt wojskowy polskich producentów do ponad 40 krajów świata, a także Centralnego Zarządu Inżynierii, który w latach 1950-1989 był usytuowany w strukturach Ministerstwa Handlu Zagranicznego, a następnie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i prowadził działalność handlową związaną z międzynarodowym obrotem sprzętem uzbrojenia. Dlatego też CENZIN jest uznawany za najstarszą polską firmę zajmującą się handlem bronią i obrotem specjalnym działającą na międzynarodowym rynku zbrojeniowym od ponad 90 lat.

W obecnej formie prawnej CENZIN istnieje od 15 maja 1990 roku. W ramach struktury organizacyjnej i właścicielskiej CENZIN należał do grup kapitałowych sektora obronnego (Bumar i PHO), a od 2015 roku jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, przedsiębiorstwa konsolidującego 64 polskie firmy przemysłu obronnego.

Zarząd

 
Wiceprezes
 WOJCIECH TYL

Prezes Zarządu

Ekonomista z kilkunastoletnim doświadczeniem menadżerskim w sektorze finansowym: bankowości oraz na rynku ubezpieczeń.

W trakcie swej kariery zawodowej odpowiadał za zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, strategie analityczno – finansowe, wdrażanie programów rozwojowych oraz sprzedaż.
Absolwent studiów doktoranckich i magisterskich w Kolegium Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw SGH.

 SŁAWOMIR MARCIN CZURA

Członek Zarządu

 

Ekonomista oraz analityk finansowy z kilkunastoletnim stażem menadżerskim w zakresie zarządzania sektorem dużych przedsiębiorstw między innymi w obszarach infrastruktury, energetyki, przemysłu, finansów, a także doświadczeniem zawodowym zdobytym w ramach współpracy z urzędami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego jak również z sektorem prywatnym.

Studiował Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej, Ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Controlling Finansowy w Grupach Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej.

 

Rada Nadzorcza

Katarzyna Krawczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Waldemar Humięcki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mirosław Janicki – Członek Rady Nadzorczej

Udziałowcy

Ponad 70% udziałów CENZIN należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pozostałe udziały należą do 19 czołowych firm z polskiego sektora zbrojeniowego.

Certyfikaty

CENZIN, jako firma specjalizująca się w obrocie bronią i sprzętem specjalnym oraz zajmująca się eksportem i importem specjalistycznego sprzętu i usług, realizuje zadania statutowe poprzez zarządzanie jakością według norm ISO i AQAP, a także zastosowanie przepisów prawa polskiego dotyczącego Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Realizujemy obrót wyłącznie na  podstawie obowiązujących przepisów i stosownych zezwoleń. Wszelkie transakcje prowadzone są wyłącznie z kontrahentami, wobec których nie ma podejrzeń o rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i obrót niezgodny z przepisami międzynarodowymi.

Kierujemy się zasadą, że zyski nie mogą być osiągane wbrew polityce kontroli eksportu Państwa.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty potwierdzające wysokie standardy działania spółki:

Kodeks postępowania

CENZIN działa zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., która w trakcie prowadzonej działalności przestrzega najwyższych standardów.

W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją, stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Dzięki przyjętym standardom budujemy zaufanie do Grupy i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień.

Przestrzegamy wszystkich wymagań prawnych, dobrych praktyk oraz spełniamy oczekiwania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa. Wdrażamy międzynarodowe standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Scroll Up