Sierpień 21, 2017

O Firmie

CENZIN sp. z o. o. to znana i ceniona polska firma handlowa działająca na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym. Jest czołowym eksporterem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych, policji, służb mundurowych i jednostek specjalnych wielu krajów świata. Oferuje również eksport specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora przemysłu kolejowego. CENZIN jest także dostawcą rozwiązań technologicznych i najwyższej jakości sprzętu specjalnego dedykowanego Polskim Siłom Zbrojnym i służbom podległym MSWiA, w tym policji jak i innym koncesjonowanym, krajowym odbiorcom instytucjonalnym.

CENZIN wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A

Historia

CENZIN wywodzi się z założonej w 1926 roku spółki SEPEWE, która przed II wojną światową sprzedawała sprzęt wojskowy polskich producentów do ponad 40 krajów świata, a także Centralnego Zarządu Inżynierii, który w latach 1950-1989 był usytuowany w strukturach Ministerstwa Handlu Zagranicznego, a następnie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i prowadził działalność handlową związaną z międzynarodowym obrotem sprzętem uzbrojenia. Dlatego też CENZIN jest uznawany za najstarszą polską firmę zajmującą się handlem bronią i obrotem specjalnym działającą na międzynarodowym rynku zbrojeniowym od ponad 90 lat.

W obecnej formie prawnej CENZIN istnieje od 15 maja 1990 roku. W ramach struktury organizacyjnej i właścicielskiej CENZIN należał do grup kapitałowych sektora obronnego (Bumar i PHO), a od 2015 roku jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, przedsiębiorstwa konsolidującego 64 polskie firmy przemysłu obronnego.

Zarząd

 
dr inż. Waldemar Humięcki

Prezes Zarządu

Waldemar Humięcki ukończył studia doktoranckie w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie. W trakcie swej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Agencji Nieruchomości Rolnych, Członka Zarządu w ORLEN Ochrona oraz ORLEN Aviation, a także Głównego Specjalisty Kontroli Państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.

 

 

 

Rada Nadzorcza

Katarzyna Krawczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Waldemar Humięcki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mirosław Janicki – Członek Rady Nadzorczej

Udziałowcy

Ponad 70% udziałów CENZIN należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pozostałe udziały należą do 19 czołowych firm z polskiego sektora zbrojeniowego.

Certyfikaty

CENZIN, jako firma specjalizująca się w obrocie bronią i sprzętem specjalnym oraz zajmująca się eksportem i importem specjalistycznego sprzętu i usług, realizuje zadania statutowe poprzez zarządzanie jakością według norm ISO i AQAP, a także zastosowanie przepisów prawa polskiego dotyczącego Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Realizujemy obrót wyłącznie na  podstawie obowiązujących przepisów i stosownych zezwoleń. Wszelkie transakcje prowadzone są wyłącznie z kontrahentami, wobec których nie ma podejrzeń o rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i obrót niezgodny z przepisami międzynarodowymi.

Kierujemy się zasadą, że zyski nie mogą być osiągane wbrew polityce kontroli eksportu Państwa.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty potwierdzające wysokie standardy działania spółki:

Kodeks postępowania

CENZIN działa zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., która w trakcie prowadzonej działalności przestrzega najwyższych standardów.

W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją, stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Dzięki przyjętym standardom budujemy zaufanie do Grupy i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień.

Przestrzegamy wszystkich wymagań prawnych, dobrych praktyk oraz spełniamy oczekiwania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa. Wdrażamy międzynarodowe standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Scroll Up