ZMIANY W ZARZĄDZIE CENZIN

16 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza CENZIN powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Jarosława Żurawskiego.

Jarosław Żurawski jest ekonomistą i managerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami zdobytym m.in. w największych polskich przedsiębiorstwach t.j. PKN ORLEN S.A. i PESA S.A. W trakcie swej kariery zawodowej odpowiadał za zarządzanie obszarami finansów, controllingu i księgowości, w tym tworzeniu i operacjonalizacji strategii finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie reorganizacji działania spółek, usprawniania procesów, implementacji systemów ERP oraz narzędzi raportowych klasy BI.
Pan Jarosław Żurawski ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin Univeristy in Columbus.
Ponadto, był uczestnikiem szkoleń z zakresu zarządzania m.in. w Kellogg School of Management.

Scroll Up