Zmiany w Zarządzie CENZIN

30 października 2018 r. Rada Nadzorcza CENZIN odwołała Prezesa Zarządu Wojciecha Tyla oraz Członka Zarządu Sławomira Marcina Czura. Jednocześnie, do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, Rada delegowała Waldemara Humięckiego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CENZIN.

Waldemar Humięcki ukończył studia doktoranckie w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie. W trakcie swej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Agencji Nieruchomości Rolnych, Członka Zarządu w ORLEN Ochrona oraz ORLEN Aviation, a także Głównego Specjalisty Kontroli Państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.

Scroll Up