PREZENTACJA GRANATNIKA GL06 B&T PODCZAS ZAWODÓW „TACTICAL PRISON RESCUE” 2018

W dniach 22-25.05.2018 r., odbyły się Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, których organizatorem był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

CENZIN wsparł organizację wydarzenia oraz zaprezentował uczestnikom ofertę handlową Biura Sprzętu Wojsk Lądowych.  Podczas zawodów, na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbył się pokaz z użyciem wyrzutników GL06 B&T, które zostały dostarczone SW przez CENZIN pod koniec 2017 roku. Na pokazie obecni byli między innymi przedstawiciele SW, przedstawiciele z CZSW oraz innych jednostek penitencjarnych z Polski.

Zawody miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego, wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów obowiązujących wszystkie grupy interwencyjne.

W zawodach wzięli udział między innymi funkcjonariusze: Grup Interwencyjnych Służby Więziennej z całej Polski, CBA, CBŚ (Katowice, Wrocław), SOP, SPAP (Kraków, Wrocław, Rzeszów, Łódź), Vězeňská Služba ČR oraz żołnierze batalionów powietrznodesantowych z Krakowa, Gliwic, Bielsko-Białej, JW AGAT, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy.

Scroll Up