30 sierpnia, 2017

Projekty specjalne

CENZIN to nie tylko firma handlowa, ale również dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie budowy instalacji przemysłowych, wieloetapowych dostaw i wdrożenia sprzętu wojskowego, projektowania i budowy statków, wyposażenia jednostek naukowo-badawczych i innych zadań, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego. W wielu przypadkach CENZIN nie tylko angażuje swój know-how projektowy, ale również angażuje się finansowo w realizację danej inwestycji.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do końcowych użytkowników lub inwestorów (np. zagranicznych Ministerstw Obrony Narodowej lub Ministerstw Spraw Wewnętrznych), jak i do firm, które planują realizację zadania dla zagranicznych sił zbrojnych, służb zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego lub ratownictwem, jednak nie posiadają doświadczenia w pracy z tego rodzaju odbiorcą lub ich sytuacja finansowa nie pozwala na zrealizowanie danej inwestycji. Wspieramy też firmy, które wytwarzają produkty cywilne, jednak nie posiadają stosownych koncesji i zezwoleń aby je eksportować do użytkowników wojskowych.

W zespole CENZIN zajmującym się zarządzaniem projektowym pracują doświadczeni menadżerowie posiadający kompetencje zarówno w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, jak i przeznaczonych dla odbiorców cywilnych.

Scroll Up