OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA CENZIN SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I CENREX SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 81/83, 00-957 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026372, NIP: 526-02-51-196 jako spółka przejmująca (zwana dalej: „CENZIN”), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Waldemara Humięckiego, o kapitale zakładowym w wysokości 980.000,00 zł[…]

Cenzin nabył 100 proc. udziałów Cenrex

W czwartek, 20 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wyraziło zgodę na nabycie przez Cenzin sp. z o.o. od Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 100 proc. udziałów w Cenrex sp. z o.o. To pierwszy krok do połączenia dwóch spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ S.A., w jeden podmiot gospodarczy, który efektywniej będzie realizował zadania w obszarze polityki handlowej. – Połączenie Cenzinu i Cenrexu to realizacja[…]

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych spółki pod firmą CENZIN sp. z o. o

RADA NADZORCZA Spółki CENZIN z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą CENZIN sp. z o.o. (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. finansowych 1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych powinni spełniać następujące kryteria: a. posiadać wykształcenie wyższe lub[…]

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych spółki pod firmą CENZIN sp. z o. o.

RADA NADZORCZA Spółki CENZIN z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą CENZIN sp. z o.o. (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. operacyjnych 1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych powinni spełniać następujące kryteria: a. posiadać wykształcenie wyższe lub[…]

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą CENZIN sp. z o. o.

RADA NADZORCZA Spółki CENZIN z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą CENZIN sp. z o.o. (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki. 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria: a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe[…]

Zmiany w Zarządzie CENZIN

30 października 2018 r. Rada Nadzorcza CENZIN odwołała Prezesa Zarządu Wojciecha Tyla oraz Członka Zarządu Sławomira Marcina Czura. Jednocześnie, do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, Rada delegowała Waldemara Humięckiego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CENZIN. Waldemar Humięcki ukończył studia doktoranckie w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie. W trakcie swej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Prezesa[…]

CENZIN PARTNEREM WYSTAWY W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

  W dniu 22 września w Warszawie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Od Generała Rozwadowskiego do Generała Andrzejczaka. Stulecie ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918-2018”. CENZIN od wielu lat wspiera inicjatywy Muzeum Wojska Polskiego, które związane są z  historią wojskowości oraz historii Polski, został partnerem wystawy. Jej oficjalnego otwarcia dokonał Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,[…]

CENZIN NA ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ TARGACH „GRANICE”

  W dniach 24-25 października 2018 r., w Lublinie odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”.  Podczas wydarzenia CENZIN zaprezentuje m.in uzbrojenie B&T i HAENEL,  jak również systemy kontroli bezpieczeństwa NUCTECH TM .  Oferta dedykowana jest wojsku, służbom podległym MSWiA, MS., w tym po­licji, służbom celno-skarbowym, granicznym, ochrony lotnisk jak i[…]

SZKOLENIE B&T DLA PRZEDSTAWICIELI CENZIN

W dniach 1-3 października b.r., specjaliści z Biura Sprzętu Wojsk Lądowych CENZIN odwiedzili szwajcarskie Thun, gdzie uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez wieloletniego partnera CENZIN – firmę B&T. Szkolenie obejmowało praktyczne zajęcia z obsługi broni oferowanej przez producenta, a także rusznikarstwa. B&T, którego CENZIN jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę, słynie z produkcji broni. Firma zadebiutowała na[…]

Scroll Up