CENZIN I CENREX POŁĄCZONE

  CENZIN i CENREX – dwie do tej pory oddzielne spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej od 1 marca 2019 roku funkcjonują jako jeden zintegrowany podmiot. Połączenie jest elementem realizowanego przez PGZ S.A. procesu konsolidacji spółek w ramach Grupy Kapitałowej. – Konsolidujemy dwie spółki prowadzące do tej pory działalność w tym samym segmencie rynku. Fuzja[…]

Scroll Up